Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις σε αυτήν την κατηγορία.
Σας ταλαιπωρεί κάποια σχετική πάθηση σε επίπεδο αρτηριών, φλεβών, λεμφαγγείων και αγγείων; Απευθυνθείτε στον Αγγειολόγο (ή Αγγειοχειρουργό) της περιοχής σας (π.χ Νέα Ιωνία) και λάβετε μια εμπεριστατωμένη ιατρική γνωμάτευση επί διαφόρων αγγειακών παθήσεων. Μην αναβάλλετε για αύριο έναν προληπτικό έλεγχο αγγείων (π.χ υπερηχογράφημα triplex αγγείων) εάν κάτι τέτοιο αποτελεί συμβουλή του γιατρού σας.
Κατηγορίες
Προτεινόμενα
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑ