Επίλυση θεμάτων: ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες, θέματα εφηβικής ηλικίας, αναβλητικότητα λήψης αποφάσεων, συγκρούσεις στην οικογένεια, διαταραχές διατροφής, διαχείριση του πένθους, δυσκολία έκφρασης συναισθημάτων. Θέματα αυτοεκτίμησης και αυτογνωσίας, συμβουλευτική ζεύγους, οικογένειας, ατομική ψυχοθεραπεία. Από το 2009 διοργανώνονται επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές ομιλίες σε σχολεία.